Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Livsmedelsverksamhet

Ska du starta ett livsmedelsföretag? Då finns en del att tänka på. På den här sidan hittar du kort information kring ämnet, och länkar till där du kan läsa mer.

Livsmedel

Livsmedelsverket har en sida om att starta företaglänk till annan webbplats. Där finns bland annat kort information om de första stegen du ska ta om du vill starta livsmedelsföretag.

Livsmedelsverket har även en sida om lokaler, hygien och företagens egenkontrolllänk till annan webbplats. Där hittar du bland annat information om utformning av livsmedelslokaler, egenkontroll och en broschyr om att öppna ett litet kafé. På kommunens hemsida finns en beskrivning av hur regler om livsmedel ser ut.

För de flesta livsmedelsverksamheter krävs registrering hos oss på miljö- och hälsoskyddsnämnden innan verksamheten får starta, se mer information på registrera livsmedel och dricksvatten. Information för dig som vill ställa upp en food truck eller liknande på allmän platsmark i Falkenbergs kommun finns på kommuens hemsida.

Dricksvatten

Du omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30), och behöver därmed registrera dig hos oss på miljö- och hälsoskyddsnämnden, om du producerar dricksvatten till:

  • livsmedelsverksamhet, till exempel restaurang, mattillverkning, café.
  • offentlig verksamhet, till exempel förskola, vårdhem.
  • kommersiell verksamhet, till exempel hotell, uthyrning av stugor.
  • minst 50 personer eller producerar minst 10m³ dricksvatten per dygn.

Beskrivning om när regler om dricksvatten ska tillämpaslänk till annan webbplats och mycket annat finns i Livsmedelsverkets verktyg för livsmedelskontroll, Kontrollwiki. Livsmedelsverket har dessutom en broschyr om regler för små dricksvattenanläggningarlänk till annan webbplats. Där finns information om bland annat faroanalys och provtagning av dricksvatten (se även nedan).

På kommunens hemsida finns information om enskilt hushåll med eget dricksvatten som inte omfattas av föreskrifterna om dricksvatten.

Faroanalys dricksvatten

Du som producerar dricksvatten behöver identifiera de eventuella faror som måste förebyggas, elimineras eller reduceras till en acceptabel nivå. Detta kallas för faroanalys. Förenklat ger faroanalys svar på:

  • Vilka är farorna som kan ha en negativ hälsoeffekt på dricksvattnet?
  • Hur och var kan farorna komma in i dricksvattnet?
  • Hur behöver du göra för att minska risken med farorna?

Du behöver redovisa faroanalys till oss så att vi kan fastställa den.

Provtagning av ditt dricksvatten

Du är ansvarig för att ditt dricksvatten är hälsosamt och rent. Med det menas att dricksvattnet inte orsakar sjukdom samt att det är estetiskt och tekniskt acceptabelt.

Du behöver regelbundet ta prov på ditt dricksvatten för att kontrollera att det uppfyller kvalitetskraven. Du behöver därför ta fram ett undersökningsprogram. En sådan innehåller en beskrivning av vilken provtagning du ska göra och uppgift om plats där prov ska tas. Undersökningsprogrammet behöver överlämnas till oss för fastställande.

För de minsta anläggningarna gäller vanligtvis att två så kallade normala undersökningar ”hos användaren” behöver göras årligen. Utöver detta tillkommer en utvidgad undersökning vart tredje år. För större anläggningar gäller ytterligare provtagning. En normal undersökning omfattar kontroll av ett begränsat antal bakterier och kemiska ämnen. En utvidgad undersökning är mer omfattande och ger därmed ytterligare information om vattnets kvalitet.

Kontakta ett ackrediterat laboratorium, så skickar de dig utrustning för provtagning. Laboratorierna erbjuder särskilda analyspaket för normal respektive utvidgad undersökning. Du kan söka på ackrediterade laboratorier för provtagning på Swedacs hemsidalänk till annan webbplats.

Kontakt