Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Transporttillstånd

Tunga, breda och långa transporter kräver undantag från Trafikförordningen eller lokala trafikföreskrifter. För att få genomföra de här transporterna måste du söka tillstånd. Om du har ett fordon som är längre än 10 meter måste du söka om dispens för att få köra i Falkenbergs centrum.

Om din transport enbart är inom Falkenbergs kommun ska tillståndsblanketten skickas in till gatu- och trafikenheten på Falkenbergs kommun. Om transporten ska igenom flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverket. Du hittar information om längd, vikt och bredd på transporter i Transportstyrelsens föreskriftssamling. Klicka här för att läsa mer på Transportstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats.

Skicka in din ansökan två veckor innan transporten

För att få tillståndet i tid är det viktigt att din ansökan är korrekt ifylld med band annat förslag på färdväg. Din ansökan ska skickas in två veckor innan transporten ska ske.

Du behöver dispens för fordon längre än 10 meter

I centrala Falkenberg behöver du ha dispens för att få köra med fordon som är längre än 10 meter. Dispens från gällande trafikföreskrifter söker du på gatu- och trafikenheten. Området som du behöver söka dispens för inkluderar både områden som är markerade på bilden nedan. Du får dock inte passera Tullbron. Varutransporter har tillstånd att köra inom detta område. Ett av kraven vi ställer för tillstånd är att lasten inte är delbar.

Karta över omårdet som kräver dispens för fordon över 10 meter

Kontakt