Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Vattensmart lantbruk

Som lantbrukare och markägare i Falkenbergs kommun kan du få rådgivning och stöd för att minska problem med näringsläckage och övergödning på gårdsnivå och tillsammans med andra markägare se helheten i avrinningsområdet. Projektet heter LEVA (Lokalt engagemang för vatten) mellersta Halland.

Stödet riktar sig till dig med verksamhet inom avrinningsområdena Törlan, , Ramsjökanal, Vinån, Sannarpsån, delavrinningsområde som ligger nära Ätrans huvudfåra och Suseån.

Kostnadsfri rådgivning

Kontakta vår åtgärdssamordnare för ett gårdsbesök. Rådgivningen är kostnadsfri.

Vi kartlägger förutsättningarna på just din gård och ger förslag på åtgärder som hjälper dig behålla näringen i jorden och agera vattensmart i din verksamhet. Vid behov anlitas experter för utredningar och utformning av vattenvårdsåtgärder.

Vad vi arbetar med

Vi kan ordna möten, göra vattendragsvandringar, titta på goda exempel på vattenvårdsåtgärder, söka tillstånd för att göra åtgärderna och hjälpa lantbrukare att söka medel för att finansiera dom.

Åtgärdssamordnaren stöttar TURs (Törlan, Uttran och Ramsjökanal) vattenråd efter nystarten och även Sannarpsån ekonomisk förening

Om satsningen

Ambitionen med rådgivningsinsatsen är att sprida kunskap och tillsammans med lantbruket komma överens om åtgärder för att minska näringsläckage till sjöar, vattendrag och kust och därmed bidra till friskare vatten och en hållbar livsmedelskedja.

Satsningen genomförs i projektform och i samverkan med övriga LEVA-projekt i Halland, Hushållningssällskapet, Halmstads kommun, Varbergs kommun, LRF Hallandoch Högskolan i Halmstad och finansieras genom LOVA-bidrag. . Projektet heter "LEVA – Lokalt engagemang för vatten"länk till annan webbplats är en del i en större riksomfattande satsning i ett samarbetelänk till annan webbplats mellan HaV, Jordbruksverket, Sveriges fem vattenmyndigheter, Länsstyrelsen och LRF.

Aktiviteter

Hallands LEVA-projekt har en gemensam Facebook där aktiveter läggs ut. Sidan hittar du här.länk till annan webbplats

Kartläggningar och åtgärdsprogram

Genom projektet har flera provtagningar gjorts och kartläggningar över möjliga vattenvårdsåtgärder och åtgärdsprogram tagits fram. Du hittar dessa på vattenrådens hemsidor:

www.tursvattenrad.selänk till annan webbplats (se under rapporter)

www.atransvattenrad.selänk till annan webbplats (se under projekt)

www.suseansvattenrad.selänk till annan webbplats (se under aktiviteter/rapporter och utredningar)

Kartverktyg

Fosforläckage

Kartverktyget visar vart det är störst risk för transport av fosfor från åkermark till öppet vatten genom ytavrinning och vattenerosion ”fosforläckage”. Kartan är en teoretiskt framtagen karta och den tar hänsyn till marklutning, jordarts- och nederbördsförhållanden.

Du hittar kartan här: Falkenberglänk till annan webbplats När du kommer in på kartan klickar du på symbolen som ser ut som 3 blad i det övre högra hörnet. Sedan markerar du Riskområde fosforläckage från åkermark.

Svackor och våtmarkslägen

Det finns en kartläggning av svackor i landskapet, där det finns naturliga förutsättningar för våtmarker. Underlaget har tagits fram av Naturcentrum under 2018-2020 inom ramen för Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens LONA-projekt ”Planeringsunderlag bra våtmarkslägen”. Kartan kan vara en hjälp för markägare, användas för att rikta rådgivningsinsatser och förhoppningsvis inspirera till att våtmarker anläggs på kostnadseffektiva lägen. Det är markägaren själv som genomför åtgärder, om hen vill. Även om inte markägare är intresserade nu, så finns läget kvar i kartan ifall det skulle bli intressant i framtiden.

Karläggningen hittar du här.länk till annan webbplats När du kommer in på kartan klickar du på symbolen som ser ut som 3 blad i det övre högra hörnet. Sedan markerar du ”svackor – våtmarkslägen”. När du klickar på en utpekad svacka i kartan får du mer information om läget.

Kontakt