Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Enskilt avlopp

Om du bor i ett område som inte har kommunalt avlopp måste du lösa avloppet på ett annat sätt. Det är upp till dig som fastighetsägare att se till att det finns en godkänd avloppsanläggning vid din fastighet.  

Husägarens ansvar

 • Du som husägare är ansvarig för att din avloppsanläggning uppfyller lagens krav.
 • Du som husägare är ansvarig för skötsel av din avloppsanläggning
 • Du måste ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden för att få bygga en avloppsanläggning.
 • Du är ansvarig för att din anläggning är tillgänglig för slamtömning.
 • Kontakta VIVAB om du är intresserad av att ansluta till kommunalt spillvattennätlänk till annan webbplats.

Kommunens ansvar

 • VIVAB ansvar för tömning av din slamavskiljare, slutna tank eller fosforfälla. Information  om tömning hittar du på VIVABs hemsidalänk till annan webbplats.
 • Vi på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedriver tillsyn och bedömer om din avloppsanläggning uppfyller miljöbalkens krav.
 • Utbyggnad av kommunalt nät för avloppsvatten planeras och hanteras av VIVABlänk till annan webbplats.

Hur vet jag statusen på mitt avlopp?

För att göra en bedömning om ditt avlopp kan du använda avloppsguidens checklistaPDF. Du kan kontakta kommunens kontaktcenter för att få ut de uppgifter som finns om din avloppsanläggning.

Vad gör jag om jag får problem med mitt avlopp?

Börja med att läsa på om de olika avloppslösningar som finns, gå in på avloppsguidenlänk till annan webbplats för att veta mer. Skötseltipsen på samma sida kan också ge dig vägledning kring vad det kan finnas för problem med din anläggning. Om du behöver göra åtgärder på befintlig anläggning eller helt ny anläggning kan du kontakta en avloppsentreprenör som kan hjälpa dig ta fram den lösning som passar bäst för dig. När du har kommit fram till den avloppslösning som passar dig bäst så måste du ansöka om tillstånd eller göra en anmälan till oss på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen innan något arbete påbörjas.

Tillsyn av enskilt avlopp

Vi på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen utför tillsyn av enskilda avloppsanläggningar utifrån miljölagstiftningen.

Syftet med tillsynen är att säkerställa att anläggningen klarar gällande reningskrav och att villkoren i tillståndet följs. Tillsynen sker riskbaserat, d.v.s. intervallet på tillsynsbesöken kommer att variera beroende på hur väl anläggningen fungerar och sköts. Tillsynen är uppdelad i dessa tre huvudkategorier av anläggningar. För tillsynen tar vi ut en timavgift enligt kommunens taxa.

Passiva anläggningar – tillsynsintervall cirka 12 år

 • Passiva anläggningar är anläggningar som för sin funktion inte kräver mycket mer skötsel än årlig slamtömning. Årlig slamtömning är något som sker ”per automatik” via kommunens VA-bolag. Som fastighetsägare bör du ändå vara inläst på vilken typ av reningsanläggning du har och hur den fungerar. Vi bistår gärna med tips och råd.

Skötselkrävande anläggningar – tillsynsintervall cirka 5 år

 • Detta är anläggningar som för sin funktion kräver mer skötsel än enbart slamtömning. Här finns ett ganska brett spektrum med allt från växtbaserade anläggningar som kräver att man skördar och återplanterar växter till anläggningar som mer liknar de passiva men har någon extra funktion, till exempel fosforfälla eller UV-brunn för extra rening.

Minireningsverk – tillsynsintervall cirka 3 år

 • I denna kategori finns CE-märkta reningsverk. Dessa har ofta hög grad av skötselbehov men ofta finns möjlighet att teckna serviceavtal med tillverkaren av anläggningen.

Kontakt