Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Energi- och klimatrådgivning

Om du vill bli mer energismart och behöver råd eller hjälp med att hitta ett energialternativ som passar dig kan du vända dig till kommunens energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri. 

Spara på energin

På energimyndigheten kan du se hur du gör ditt boende mer energieffektivt. Behöver du ytterligare råd för hur du kan spara på din energiförbruknin kan du få det av vår energi- och klimatrådgivare.

Vem kan få rådgivning?

Privatpersoner, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare samt föreningar och organisationer kan få stöd och råd.

Kontakt

Magnus Jäderblad, energi- och klimatrådgivare
Mejl: energiradgivare@falkenberg.se
Telefon: 0346-88 66 11 eller 0346- 88 60 00

Vad kan jag få råd om?

Du kan bland annat få råd om hur du

  • minskar din energianvändning i ditt hem eller i din lokal
  • sänker dina energikostnader
  • kan använda solenergi och solceller för värme, varmvatten och el
  • kan optimera ditt uppvärmnings- eller ventilationssystem
  • kan tänka kring energi när du ska renovera eller bygga nytt
  • kan inreda med ljus efter dina behov.

Du kan också få tips om vilka aktuella bidrag och stöd du kan söka på energiområdet.

Nyfiken på solenergi?

I vår solkarta kan du se om taket på din byggnad är lämplig för solenergi. Kartan tar hänsyn till orientering, lutning och övergripande skuggning inklusive vegetation. Det kan också finnas avvikelser i uppgiften om takytor beroende på kartunderlagets precision. Solkartan ger ett riktvärde på hur mycket solenergi du kan ta tillvara på ditt tak. Endast tak byggda före 2010 visar riktiga beräkningar. Är ditt tak nyare än så, försök att jämföra med liknade tak i närheten som är äldre.

Du trycker på färgen på din fastighet så kommer det upp en informationsruta. Vill du ha mer noggrann bedömning kontakta då en installatör eller motsvarande.

Till solkartanlänk till annan webbplats

Nyfiken på elbil och laddstationer 

Vet du att du kan få ekonomiskt stöd som kan underlätta för dig att byta till en elbil.

Privatpersoner – skattereduktion för grön teknik

Du kan få skattereduktion för delar av kostnaden om du anlitar ett företag för installation av grön teknik. Det är endast arbete och material som ger rätt till avdrag. Avdraget får vara högst 50 procent för installation av laddningspunkt för elfordon eller system för lagring av egenproducerad el och högst 15 procent för installation av solceller.

Grön teknik (Skatteverket)länk till annan webbplats

Laddning till boende och anställda – Ladda bilen

Ladda bilen är ett stöd för installation av laddningsstation vid bostäder eller en arbetsplats. De som bor i bostaden eller de som är anställda på arbetsplatsen ska vara de huvudsakliga användarna. Till viss del kan stationerna användas av besökande och andra. Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddpunkt.

Ladda bilen (Naturvårdsverket)länk till annan webbplats

Publik laddning – Klimatklivet

Klimatklivet kan ge stöd till publika laddstationer och till icke publika laddstationer för andra fordon än personbilar. Det gäller laddning avsedd för till exempel lastbil, båt, buss eller flyg, oavsett om de är publika eller inte. De åtgärder som beviljas stöd får i regel ett stöd som motsvarar halva investeringskostnaden.

Klimatklivet (Naturvårdsverket)länk till annan webbplats

Mer information finns även på Energirådgivningens webbplats:

Visste du att...

... på två timmar tar jorden emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning använder under ett år.

Källa: Energimyndigheten

Kontakt