Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Kartor som behövs vid bygglov

I din ansökan om bygglov eller andra lov kan du behöva skicka med en karta.

Om du ska bygga till eller bygga nytt behöver du beställa en karta för att visa var du vill bygga. Du behöver också beställa en karta om du ska bygga plank eller mur. Vilken typ av karta du ska beställa beror på vad du ska bygga och var du ska bygga någonstans.

Beställ i första hand kartan direkt här från sidan via vår e-tjänst. Mer information om hur du går tillväga finns i e-tjänsten. Du behöver e-legitimation.

Om du inte kan använda e-tjänsten eller saknar e-legitimation kan du höra av dig till kontaktcenter, så kan de hjälpa dig.

Byggkarta

Byggkartan innehåller den information som finns för fastigheten i kartdatabasen. I kartan kan det finnas osäkerheter kring gränser och byggnaders exakta placering. Kontroll görs inte på plats.

Du ska beställa en byggkarta om du vill uppföra en/ett:

  • Tillbyggnad av huvudbyggnad som är mindre än 50 kvadratmeter
  • Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad
  • som är mindre än 50 kvadratmeter
  • Bygglovsbefriad tillbyggnad eller nybyggnad
  • Plank, mur eller liknande

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan gäller för fastigheter inom detaljplan och inom område för kommunalt vatten och avlopp. Det är den mest utförliga kartan och visar information om byggnader på tomten och på granntomter. Den visar till exempel sockelhöjd, ledningsrätt, höjder i vägmitt och tomthörn, VA-anslutning, servitut, nyttjanderätter, byggfix med mera. Utförliga kontroller görs av Metria på plats.

Du ska beställa en nybyggnadskarta om du ska:

  • Bygga på en obebyggd tomt (nybyggnation av bostadshus eller någon typ av verksamhetsbyggnad)
  • Riva befintlig byggnad och bygga en ny huvudbyggnad
  • Stora tillbyggnader och nya byggnader större än 50 kvadratmeter med anslutning till kommunalt VA (till exempel industri/verksamheter)

Utanför tätbebyggt område

För fastigheter utanför tätbebyggt området krävs ingen byggkarta eller nybyggnadskarta. Om du är osäker kan du ta kontakt med vårt kontaktcenter.

Det går bra med en karta från vårt kartsystemlänk till annan webbplats, men vi ser allra helst att du använder dig av den lantmäterikarta som upprättats för din fastighet. Saknar du en sådan karta kan du beställa den via Lantmäteriets webbplats.länk till annan webbplats eller via deras telefon 0771-63 63 63.

Osäkra gränser
Gränsvisning kan komma att krävas vid osäkra gränser. Detta krävs när det har betydelse för bygglovet och byggnationens placering för att säkerställa att den kan följa detaljplanen eller att den hamnar på rätt avstånd från tomtgräns. Du kan beställa en gränsvisning hos Metria i Falkenberg.

Avgifter för nybyggnadskarta och byggkarta

Avgiften för kartan beror på vilken karta du beställer och hur stor tomt du har. Tabellen nedan visar de avgifter som gäller. Avgifterna gäller från och med 1 juni 2021.

Byggkarta, nyttjanderätt ingår i alla priser

Storlek på din tomt

Avgift i kronor

0-1500 kvadratmeter

760 kronor

1501-3000 kvadratmeter

1 000 kronor

3001-5000 kvadratmeter

1 300 kronor

5001-10000 kvadratmeter

1 700 kronor

Över 10000 kvadratmeter

Offert

Nybyggnadskarta, nyttjanderätt ingår i alla priser

Storlek på din tomt

Avgift i kronor

0-1500 kvadratmeter

7 200 kronor

1501-3000 kvadratmeter

7 900 kronor

3001-5000 kvadratmeter

9 000 kronor

5001-10000 kvadratmeter

11 000 kronor

Över 10000 kvadratmeter

Offert

Kontakt